Bilder från insidan av båten.

Salong med delar av navigationsbordet. 

 Köket. Gasolkök med två lågor och ugn, söt- och saltvatten. Kylbox till höger.

Navigationsbord med batterimätare, GPS och ekolod.

Salongen, vi blickar föröver.

Både till höger och vänster kan soffan omvandlas till sängar.

 

Till höger finns garderoben, dörren kan stängas som en toalettdörr.

Handfatet i toaletten (som syns under handfatet).

Förpiken, plats för två personer.

Motorn har alltid fungerat.